Projekt "Lepszy start w przyszłość" » Wycieczki

Wycieczka Olsztyn - Frombork - Malbork
Wycieczka Olsztyn - Frombork - Malbork

15 – 16 kwietnia 2019 roku uczniowie klas VII, VI i V szkoły podstawowej uczestniczący w zajęciach realizowanych w ramach projektu: „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wzięli udział w wycieczce do Olsztyna, Fromborka i Malborka. Wyprawa zaczęła się od miejsc związanych z Mikołajem Kopernikiem. W Olsztynie zwiedzali Zamek Kapituły Warmińskiej oraz Stare Miasto. Mieli też okazję wstąpić do Muzeum Nowoczesności. Uczestniczyli również w seansie „Rosetta” w olsztyńskim planetarium.  We Fromborku odwiedzili Muzeum Medycyny oraz Muzeum Mikołaja Kopernika. Ostatnim punktem wycieczki był Malbork. Tam uczniowie mieli okazję zobaczyć siedzibę wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego. Zwiedzanie połączono z realizacją zajęć w ramach projektu. Wycieczka z pewnością wzbogaciła wiedzę  uczniów o życiu i dokonaniach wielkiego astronoma oraz największej twierdzy obronnej średniowiecza.

                                                                                                                             Ewa Borecka