Projekt "Lepszy start w przyszłość" » Wycieczki

Wycieczka „Śladami Mikołaja Kopernika”
Wycieczka „Śladami Mikołaja Kopernika”

14 – 15 czerwca 2018 roku uczniowie klas III i II gimnazjum oraz VII i VI szkoły podstawowej uczestniczący w zajęciach realizowanych w ramach projektu: „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wzięli udział w wycieczce do Olsztyna, Fromborka i Torunia – miejsc związanych z Mikołajem Kopernikiem. W Olsztynie zwiedzali Zamek Kapituły Warmińskiej z Muzeum Warmii i Mazur oraz Stare Miasto. Uczestniczyli też w seansie „Ziemia, Księżyc i Słońce” w olsztyńskim planetarium.  We Fromborku odwiedzili Muzeum Medycyny oraz Muzeum Mikołaja Kopernika. Ostatnim punktem wycieczki był Toruń. Tam uczniowie mieli okazję zobaczyć dom Mikołaja Kopernika, kościół pw. św. Janów – miejsce chrztu astronoma. Podczas spaceru po  Starym Mieście widzieli Krzywą Wieżę, Ratusz i pomnik Mikołaja Kopernika. Zwiedzanie połączono z realizacją zajęć w ramach projektu. Wycieczka z pewnością wzbogaciła wiedzę  uczniów o życiu i dokonaniach wielkiego astronoma.

 

                                                                                                                             Ewa Borecka