Nauczyciele

 

 

 

DYREKCJA

 

 

Dyrektor: mgr Sławomir Wójcicki

Wicedyrektor: mgr Andrzej Kołomyjski

NAUCZYCIELE

Język polski Bogumiła Gosiewska, Ewa Borecka, Bogusława Ignaczuk
Historia, WOS Ewa Borecka
Język angielski

Ewa Jabłońska, Izabela Skłodowska, Ewelina Wróblewska,

Dorota Starczewska

Język rosyjski Karolina Chilkiewicz, Jan Tyborowski
Matematyka

Andrzej Kołomyjski, Agnieszka Jabłońska, Iwona Dębek

Fizyka Justyna Rudnik
Chemia Justyna Rudnik
Biologia, przyroda Agnieszka Choińska
Informatyka, zajęcia komputerowe Andrzej Kołomyjski
Technika, zajęcia techniczne Wioletta Bielska
Zajęcia artystyczne, muzyka Magdalena Ołdakowska
Zajęcia artystyczne, plastyka Iwona Dębek
Religia Marzena Gołaszewska
Wychowanie fizyczne Sławomir Wójcicki, Jan Tyborowski, Agnieszka Jabłońska
Geografia Wioletta Bielska
WDŻ Bogusława Ignaczuk
Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Uszyńska, Magdalena Ołdakowska, Bogumiła Gosiewska

Wychowanie przedszkolne

Anna Kowalewska, Beata Ciecierska, Marta Zalewska

Biblioteka, wych. fizyczne Hanna Wójcicka
Świetlica Iwona Dębek, Wioletta Bielska, Dorota Starczewska
Pedagog Marzena Piszczatowska