Biblioteka » Aktualności biblioteczne

Zgadnij kto składa życzenia
Zgadnij kto składa życzenia

W dniu 8marca z okazji ,,Dnia Kobiet” w bibliotece szkolnej odbył się konkurs literacki ,,Zgadnij kto składa życzenia? ” dla uczniów klas IV-VI.

Zadaniem uczniów było odgadniecie tytułów książek, których bohaterowie składają życzenia. Do konkursu przystąpiło 7 osób. Za każdy odgadnięty tytuł uczniowie otrzymywali 1 punkt.

Punktacja końcowa wyglądała następująco:

Marta Jabłońska , Wiktoria Orłowska- 11 pkt. Kl.VI

Wiktoria Jabłońska 11pkt. – kl.IV

Mateusz Wardaszko 7pkt.- kl.IV

Ksawery Fedorowicz 7pkt.- kl.IV

Wiktoria Mościcka 7pkt. – kl.IV

Paulina Krajewska 6pkt. – kl.IV

W dniu 11 marca  uczniowie  otrzymali  nagrody  za udział w konkursie.

H. Wójcicka