Aktualności

Dzień Patrona Szkoły oraz Ślubowanie Pierwszaków
Dzień Patrona Szkoły oraz Ślubowanie Pierwszaków

16 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej był wyjątkowym dniem, w którym obchodzono podwójne święto: Dzień Patrona Jana Pawła II oraz ślubowanie pierwszaków.

            Uroczystości rozpoczęły się przemarszem dzieci i młodzieży oraz pracowników szkoły ze sztandarem do kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej. Uczniowie, nauczyciele i rodzice spotkali się na specjalnej mszy z okazji 40 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Nabożeństwo odprawił ksiądz Kanonik Stanisław Ołów. Po mszy św. wszyscy udali się do szkoły, gdzie rozpoczęła się  uroczysta akademia.

            Na początku wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie prowadząca akademię uczennica powitała przybyłych gości: ks. S. Ołowia, ks. S. Cichowskiego, Wójta Gminy pana K. Krajewskiego, panią Inspektor Oświaty A. Idźkowską, Dyrektora szkoły pana S. Wójcickiego, całą społeczność uczniowską, rodziców i grono pedagogiczne. W dalszej kolejności rozpoczął się występ uczniów klas starszych, którzy zaprezentowali zebranym montaż słowno-muzyczny poświęcony patronowi szkoły św. Janowi Pawłowi II przygotowany pod kierunkiem Pani Marzeny Gołaszewskiej
i Pani Magdaleny Ołdakowskiej.

            W tym szczególnym dla wszystkich uczniów dniu również pierwszoklasiści mieli swoje święto- przyjęcie w poczet „braci uczniowskiej”. Pierwszaki ubrani w stroje galowe granatowe wstążki i birety zaprezentowali część artystyczną złożoną z wierszy i piosenek o tematyce szkolnej. Po krótkim występie nastąpił najbardziej przez nich oczekiwany punkt uroczystości tj. ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie pasowanie na ucznia. Aktu pasowania dużym czerwonym ołówkiem dokonał pan Dyrektor Sławomir Wójcicki. Fakt ten przypieczętowany został wręczeniem każdemu dziecku dyplomu z ołówkiem i pamiątkowych odblasków, breloczków i długopisów przywiezionych w prezencie przez pana Wójta. Następnie pan Dyrektor i pan Wójt gratulowali przyjęcia w poczet uczniów i złożyli serdeczne życzenia: aby każdy dzień w szkole był radosny, by nauka była przyjemnością, każdy miał tu prawdziwego przyjaciela i aby swoim zachowaniem i wynikami w nauce zasłużyć na miano wzorowego ucznia, a tym samym spełniać oczekiwania rodziców i uczących nauczycieli.

            Na zakończenie głos zabrała przedstawicielka rodziców, która podziękowała panu Dyrektorowi za dokonanie aktu pasowania i wychowawczyni za przygotowanie uczniów do tak ważnej uroczystości, po czym zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

            Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Pięknie zaśpiewane piosenki i z przejęciem wyrecytowane wiersze wycisnęły niejedną łzę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

                                                                                                          Magdalena Ołdakowska