Aktualności_2017-2018

„BIEG PO ZDROWIE” – nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej.
„BIEG PO ZDROWIE” – nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej.

Szanowni Państwo! „BIEG PO ZDROWIE” – nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej.

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole rusza program antytytoniowej edukacji zdrowotnej skierowany do dzieci z IV klasy szkoły podstawowej. Program powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w  kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

Wsparciem w realizacji programu jest cykl filmów edukacyjnych, które są zamieszczone poniżej i do których obejrzenia zachęcam Państwa gorąco.

Marzena Piszczatowska