Aktualności_2017-2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Nadszedł dzień długo wyczekiwany przez wszystkich uczniów. 22 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele Parafialnym pw. św. Michała Archanioła, następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się do szkoły, gdzie w sali gimnastycznej nastąpiła część oficjalna. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu głos zabrał Dyrektor pan Sławomir Wójcicki. Powitał przybyłych gości: Księdza Proboszcza Stanisława Ołowia, Księdza Stanisława Cichowskiego,  Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie pana Krzysztofa Krajewskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Wysokie Mazowieckie pana Sławomira Misiewicza, Przewodniczącą Komisji ds. Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych panią Lidię Zarembę oraz Przewodniczącą Rady Rodziców panią Anetę Murawską.

Przemawiając, pan Dyrektor podkreślił korzyści, jakie nasza szkoła odniosła z realizacji projektu unijnego „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie”. Zyskaliśmy m.in. pełne wyposażenie dwóch pracowni językowych oraz liczne pomoce dydaktyczne. Uczniowie mieli do wyboru wiele zajęć dodatkowych, uczestniczyli również w wycieczkach edukacyjnych. W szczególny sposób pan Dyrektor zwrócił się do absolwentów. W tym roku gimnazjum ukończyło 20 uczniów. Gratulując im sukcesów, życzył powodzenia na dalszym etapie edukacji. Możemy być dumni z tegorocznych wyników egzaminu gimnazjalnego.

Zarówno pan Krzysztof Krajewski, Wójt Gminy, jak i pan Sławomir Misiewicz, Przewodniczący Rady Gminy pozytywnie podsumowali pracę szkoły w minionym roku, pogratulowali wysokich wyników z egzaminów i życzyli całej społeczności miłych i bezpiecznych wakacji.

W dalszej części nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru oraz ślubowanie absolwentów. Następnie pan Dyrektor wyróżnił i nagrodził uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, 100% frekwencję, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz miejsca w konkursie czytelniczym.

Najlepsi uczniowie klasy III oprócz świadectw z wyróżnieniem otrzymali statuetki dla Najlepszego Absolwenta Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej za bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego.          

Po części oficjalnej uczniowie klasy III zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. Podziękowali dyrekcji, nauczycielom i pracownikom za trud włożony w nauczanie i wychowanie. Chłopcy przygotowali niespodziankę - popis umiejętności tanecznych, czym wywołali powszechną euforię.

Po apelu wszyscy udali się do klas, gdzie z rąk wychowawców otrzymali świadectwa.

Za nami rok ciężkiej pracy, przed nami czas zasłużonego wypoczynku. Dzieciom i młodzieży życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, aby we wrześniu pełni energii mogli podołać nowym wyzwaniom.

            Ewa Borecka